Testis (Yumurta) Kanseri

[Toplam: 7 Ortalama: 4.7]

 Testisler (er bezleri) penisin altında skrotum dediğimiz torbalarımızın içinde ürememiz için sperm üreten ve erkeklerde ikincil seks karakterlerinin belirlenmesi için testosteron hormonu salgılayan önemli üreme organlarımızdır. Yumurtalık kanseri, yumurtalıklarda başlayan bir kanser türüdür. Dişi üreme sistemi, uterusun her iki tarafında bir tane olmak üzere iki yumurtalık içerir. Testisler (er bezleri) penisin altında skrotum dediğimiz torbalarımızın içinde ürememiz için sperm üreten ve erkeklerde ikincil seks karakterlerinin belirlenmesi için testosteron hormonu salgılayan önemli üreme organlarımızdır.

Er bezleri anne karnındayken karın içindedir ve doğmaya yakın yumurtalara göç gerçekleştirir. Bu nedenle damarları karın içinden gelir. Testis kanseri yaklaşık yüz binde 3 erkekte görülen nadir kanserlerdendir. Genç erkeklerin hastalığı olup en sık 25-45 yaş arası görülür. Elbette çocukluk çağında ve yaşlılıkta da daha nadir olarak görülebilmektedir.

Testis kanseri testiste atipik hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu gelişir. Önce yumurta dokusunu işgal eder ve şişlik oluşturur daha sonra lenf ve kan yoluyla akciğer ve diğer organlara yayılma yani metastaz yapabilir.

Yumurta Kanserinin Nedenleri ve Risk Faktörleri Nelerdir?

Er bezi kanserinin diğer kanserlerde olduğu gibi nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Ancak tıbbi hikayede inmemiş yumurtalık olması veya bu nedenle cerrahi geçirmesi, testislerde kabakulak veya diğer mikroorganizmalara bağlı iltihap geçirme hikayesi önemli risk faktörleridir.

Ayrıca testiste karsinoma insitu (CIS) dediğimiz patolojik göstergenin olması ve testislerde küçük taşların (mikrolitiazis) olması risk faktörleri olarak belirtilmektedir. Bir testiste kanser var ise diğerinde olma riski normale göre daha yüksektir.

Er bezi kanserinin belirtileri nelerdir?

Hastalar genellikle bize yumurtasında sert şişlik nedeniyle gelir( Bu gün gelen bir hastamın şikayeti “sol yumurtada pürüzlü diğerine göre kıvamı sert şişlik” şeklindeydi). Ağrı genellikle olmaz ancak ileri aşamada ya da beraberinde iltihap var ise ağrılı da olabilir. Testislerimiz de ağrısız sert kitle tespit ettiğimizde acilen bir üroloji uzmanına görünmemiz gerekir. Testis kanseri çok büyür ise bası belirtileri oluşturabilir.

Yumurtalık kanseri damarları karın içinden geldiği için yayılmasını lenf ve kan yoluyla öncelikle karın içine yapar ve buna bağlı böbrek yolları tutulabilir. Buna bağlı tutulduğu tarafta yan ağrısı gelişebilir. Akciğer tutulumuna bağlı öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirtiler olabilir. Diğer kemik, beyin, karaciğer gibi organ yayılmaları olur ise o organların görevlerini bozup buna bağlı belirtiler olabilir.

Testis kanseri teşhisi nasıl konulur?

Testislerde sert ağrısız şişliğin olması durumunda aksi ispatlanana kadar kanser olduğu varsayılıp buna göre ilave tetkikler istenmelidir.. Öncelikle diğer testisi ve genital bölgeyi de içine alacak şekilde ayrıntılı bir fizik muayene yapılmalıdır. Ayrıca tıbbi hikayede inmemiş testis operasyonu olup olmadığı, geçirilmiş infeksiyonlar çok önemlidir. Kan tahlilinde alfafetoprotein (AFP), beta human koryonik gonadotropin (B-HCG), laktik dehidrogenaz(LDH)’ ı içeren testis kanseri belirteçleri ve idrar tahlili önemlidir.

Ayrıntılı testis ultrasonu bize teşhis için çok önemlidir. Bütün bu işlemlerin sonunda yumurta kanseri olduğuna kanaat getirdiğimizde hastalıklı yumurtayı alıp patolojiye göndeririz. Patoloji sonucunda kesin teşhis konulmuş olur. Daha sonra uzak organ ve lenf tutulumunun olup olmadığını araştırmak için akciğer BT ve tüm karın MRI ya da BT yapılması gerekir. Tüm bunların sonunda evreleme yapılır ve buna göre hastanın evresine göre ek tedavi alıp almayacağına karar verilir.

Testis kanserleri nasıl tedavi edilir?

Er bezlerinde kanser tespit edildiğinde ilk yapılması gereken kanserli testis dokusunun üst bağlantılarıyla beraber cerrahi olarak çıkartılması ve patolojiye değerlendirme için gönderilmesidir. Bundan sonra öncelikle hastanın evrelemesi yapılır ve buna göre tedavi gerçekleşir. Ayrıca kanserin patolojik olarak tiplendirilmesi yani hangi tür kanser olduğu da önemlidir. Patolojik olarak tümör seminom ya da seminom dışı olabilir. Ek tedavi bu tiplemelere göre değişir.

Evre I de kanser testis içinde sınırlıdır. Lenf ve uzak organ metastazı yapmamıştır. Tümör belirteçleri normal ya da hafif-orta yükselmiş olabilir. Bu evrede ek tedaviye gerek yoktur ancak kontrollerin çok sıkı yapılması gerekir. Kontrollerde herhangi bir belirti olduğında evre atladığı varsayılır ve ilave tedavi gerekir.

Evre II de kanser testis dışında lenf bezlerini tutmuştur. Tümör blirteçleri hafif-orta yüksektir.Bu evrede ilk yapılması gereken kanserli testis dokusunun alınmasıdır. Daha sonra kemoterapi gerekir. Seminom olan tipinde radyoterapi yapılır.

testis kanseri ameliyat

Bu tedavilerin sonunda lenf bezleri halen büyük ve patolojik ise ve/veya tümör belirteçleri halen normale inmemiş ise karın içindeki lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması yani retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu (RPLND) ameliyatı gereklidir. Bu operasyonu hem açık hem de laparoskopik/robotik olarak yapabilmekteyiz.

Evre III de kanser testisi ve skrotum dediğimiz torbayı etkilemiş olabilir. Ayrıca lenf bezleri ve akciğere yayılmıştır. Tümör belirteçleri çok yüksektir. Uzak organ metastazları olabilir.

testis kanseri nedir

Bu evrede tümörlü doku uzaklaştırıldıktan sonra kemoterapi almalıdır. Kemoterapinin sonunda lenflerde tutulum halen var ise lenf bezleri RPLND ameliyatı ile temizlenmelidir. Ayrıca kemoterapiden sonra akciğerde izole kanser var ise cerrahi olarak çıkabilecekse cerrahisi yapılması gerekebilir.

Testis kanserlerinin tedaviden sonra seyri nasıldır? Takibi nasıl yapılır?

Testis kanserleri tedavi edilebilen kanserlerdir. İyi bir evrelendirme yapılır ve doğru tedaviler yapılır ise hastaların yaklaşık %95-98’i tedavi edilebilir. Hem üroloji hem de onkoloji birlikte götürmelidir. Takibi ise tümörün tipine ve evresine göre değişmekle birlikte her 3 ayda bir tümör belirteçleri, akciğer grafisi/BT ve tüm karın grafisi ile yapılmaktadır.

Prof. Dr. Abdullah ArmağanÜroloji Uzmanı

Aşağıdaki bilgiler ile randevu alarak bana ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

3 yorum

Bir cevap yazın

Randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz?