Testis Kanseri Nedir? Testis (Yumurtalık) Kanseri Belirtileri Ve Tedavisi

[Toplam: 11 Ortalama: 4.3]

Yumurtalık kanseri, testiste başlayan bir kanser türüdür ve testis kanseri belirtileri arasında akciğer tutulumuna bağlı öksürük olabilir.

yumurtalık kanseri Dişi üreme sistemi, uterusun her iki tarafında bir tane olmak üzere iki yumurtalık içerir.

Testisler (er bezleri) penisin altında skrotum dediğimiz torbalarımızın içinde ürememiz için sperm üreten ve erkeklerde ikincil seks karakterlerinin belirlenmesi için testosteron hormonu salgılayan önemli üreme organlarımızdır.

Er bezleri anne karnındayken karın içindedir ve doğmaya yakın yumurtalara göç gerçekleştirir.

Bu nedenle damarları karın içinden gelir. Testis kanseri yaklaşık yüz binde 3 erkekte görülen nadir kanserlerdendir. Genç erkeklerin hastalığı olup en sık 25-45 yaş arası görülür. Elbette çocukluk çağında ve yaşlılıkta da daha nadir olarak görülebilmektedir.

Testis kanseri testiste atipik hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu gelişir. Önce yumurta dokusunu işgal eder ve şişlik oluşturur daha sonra lenf ve kan yoluyla akciğer ve diğer organlara yayılma yani metastaz yapabilir.

Yumurta Kanserinin Nedenleri ve Risk Faktörleri Nelerdir?

Er bezi kanserinin diğer kanserlerde olduğu gibi nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Ancak tıbbi hikayede inmemiş yumurtalık olması veya bu nedenle cerrahi geçirmesi, testislerde kabakulak veya diğer mikroorganizmalara bağlı iltihap geçirme hikayesi önemli risk faktörleridir.

Ayrıca testiste karsinoma insitu (CIS) dediğimiz patolojik göstergenin olması ve testislerde küçük taşların (mikrolitiazis) olması risk faktörleri olarak belirtilmektedir.

Bir testiste kanser var ise diğerinde olma riski normale göre daha yüksektir.

Testis (Yumurtalık) kanseri Belirtileri Nelerdir?

Hastalar genellikle bize yumurtasında sert şişlik nedeniyle gelir( Bu gün gelen bir hastamın şikayeti “sol yumurtada pürüzlü diğerine göre kıvamı sert şişlik” şeklindeydi).

Ağrı genellikle olmaz ancak ileri aşamada ya da beraberinde iltihap var ise ağrılı da olabilir. Testislerimiz de ağrısız sert kitle tespit ettiğimizde acilen bir üroloji uzmanına görünmemiz gerekir. Testis kanseri çok büyür ise bası belirtileri oluşturabilir.

Yumurtalık kanseri damarları karın içinden geldiği için yayılmasını lenf ve kan yoluyla öncelikle karın içine yapar ve buna bağlı böbrek yolları tutulabilir. Buna bağlı tutulduğu tarafta yan ağrısı gelişebilir.

Akciğer tutulumuna bağlı öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirtiler olabilir. Diğer kemik, beyin, karaciğer gibi organ yayılmaları olur ise o organların görevlerini bozup buna bağlı belirtiler olabilir.

Hastalarda görülen yumurtada sert şişlikler testis (yumurta) kanseri belirtileri arasındadır.

Testis kanseri teşhisi nasıl konulur?

Testislerde sert ağrısız şişliğin olması durumunda aksi ispatlanana kadar kanser olduğu varsayılıp buna göre ilave tetkikler istenmelidir.

Öncelikle diğer testisi ve genital bölgeyi de içine alacak şekilde ayrıntılı bir fizik muayene yapılmalıdır. Ayrıca tıbbi hikayede inmemiş testis operasyonu olup olmadığı, geçirilmiş infeksiyonlar çok önemlidir.

Kan tahlilinde alfafetoprotein (AFP), beta human koryonik gonadotropin (B-HCG), laktik dehidrogenaz(LDH)’ ı içeren testis kanseri belirteçleri ve idrar tahlili önemlidir.

Ayrıntılı testis ultrasonu bize teşhis için çok önemlidir. Bütün bu işlemlerin sonunda yumurta kanseri olduğuna kanaat getirdiğimizde hastalıklı yumurtayı alıp patolojiye göndeririz. Patoloji sonucunda kesin teşhis konulmuş olur. Daha sonra uzak organ ve lenf tutulumunun olup olmadığını araştırmak için akciğer BT ve tüm karın MRI ya da BT yapılması gerekir. Tüm bunların sonunda evreleme yapılır ve buna göre hastanın evresine göre ek tedavi alıp almayacağına karar verilir.

Testis kanserleri nasıl tedavi edilir?

Er bezlerinde kanser tespit edildiğinde ilk yapılması gereken kanserli testis dokusunun üst bağlantılarıyla beraber cerrahi olarak çıkartılması ve patolojiye değerlendirme için gönderilmesidir. Bundan sonra öncelikle hastanın evrelemesi yapılır ve buna göre tedavi gerçekleşir. Ayrıca kanserin patolojik olarak tiplendirilmesi yani hangi tür kanser olduğu da önemlidir. Patolojik olarak tümör seminom ya da seminom dışı olabilir. Ek tedavi bu tiplemelere göre değişir.

Evre I de kanser testis içinde sınırlıdır. Lenf ve uzak organ metastazı yapmamıştır. Tümör belirteçleri normal ya da hafif-orta yükselmiş olabilir. Bu evrede ek tedaviye gerek yoktur ancak kontrollerin çok sıkı yapılması gerekir. Kontrollerde herhangi bir belirti olduğında evre atladığı varsayılır ve ilave tedavi gerekir.

Evre II de kanser testis dışında lenf bezlerini tutmuştur. Tümör blirteçleri hafif-orta yüksektir.Bu evrede ilk yapılması gereken kanserli testis dokusunun alınmasıdır. Daha sonra kemoterapi gerekir. Seminom olan tipinde radyoterapi yapılır.

testis kanseri ameliyat

Bu tedavilerin sonunda lenf bezleri halen büyük ve patolojik ise ve/veya tümör belirteçleri halen normale inmemiş ise karın içindeki lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması yani retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu (RPLND) ameliyatı gereklidir. Bu operasyonu hem açık hem de laparoskopik/robotik olarak yapabilmekteyiz.

Evre III de kanser testisi ve skrotum dediğimiz torbayı etkilemiş olabilir. Ayrıca lenf bezleri ve akciğere yayılmıştır. Tümör belirteçleri çok yüksektir. Uzak organ metastazları olabilir.

testis kanseri nedir

Bu evrede tümörlü doku uzaklaştırıldıktan sonra kemoterapi almalıdır. Kemoterapinin sonunda lenflerde tutulum halen var ise lenf bezleri RPLND ameliyatı ile temizlenmelidir. Ayrıca kemoterapiden sonra akciğerde izole kanser var ise cerrahi olarak çıkabilecekse cerrahisi yapılması gerekebilir.

Testis kanserlerinin tedaviden sonra seyri nasıldır? Takibi nasıl yapılır?

Testis kanserleri tedavi edilebilen kanserlerdir. İyi bir evrelendirme yapılır ve doğru tedaviler yapılır ise hastaların yaklaşık %95-98’i tedavi edilebilir. Hem üroloji hem de onkoloji birlikte götürmelidir. Takibi ise tümörün tipine ve evresine göre değişmekle birlikte her 3 ayda bir tümör belirteçleri, akciğer grafisi/BT ve tüm karın grafisi ile yapılmaktadır.

Testis kanserinden korunma yolları arasından en önemli faktör testis kanserine yakalanmamaktır. Tabii ki yakalandık, yakalandıktan sonra erken teşhis ve tedavi çok önemli.

En çok tedavi edilebilir kanserlerden birisi testis kanseridir. Genç erişkinleri tutar. Genellikle 15 yaşından 45 yaşına kadar olan erkekleri tutar. Üreme dönemi kanserlerindendir.

Bu nedenle çok önemlidir ve kendi kendine muayene ile genellikle tanı konur. Hani meme kanserinde nasıl kadınlar kendi kendilerini muayene ederek buramda şişlik çıktı diye gelirler doktora, testis kanserinde de bu durum aynı şekildedir. Kendi kendine muayene çok önemlidir.

Benim de buradan mesajım kendi kendinizin testislerini mutlaka muayene edin. Herhangi bir anormallik tespit ettiğiniz zaman mutlaka bir üroloji uzmanına başvurun ki erken tanı ve teşhis olsun. Bu (kendi kendine muayene) çok önemlidir. Sonra ultrasonografi tabi ki biz yaparız. Daha sonra tümör markerları dediğimiz bir takım kan tetkikleri Yaparız. Ondan sonrası için işimiz daha kolaydır. Fakat öncelikle erken tanı için kendi kendine muayene çok önemlidir.

Bunun dışında tabi ki genetik gibi birtakım faktörler ve doğuştan gelen faktörler burada etkilidir. Ama asıl testis kanserine yakalanmamak veya yakalansak bile erken tanı açısından ben buradan mesajımı vermek isterim.

Testis kanserinin evrelenmesinde 3 faktör vardır. Bunlardan bir tanesi testis kanserinin oluştuğu testis tümörlü mü değil mi? İkincisi lenf bezi tutulmuş mu tutulmamış mı? Üçüncüsü uzak organ dediğimiz akciğer gibi lenf bezi gibi diğer organlarda metastas var mı yok mu? Bu açıdan önemlidir.

Evre 1’ de testis kanseri testis içinde sınırlıdır. Hatta bir de evre 0 vardır. Bu da testiste hiç tümörün görülememesi ama şüphelenilmesi olarak adlandırılır. Evre 1’de testis içinde sınırlıdır.

Evre 2’de lenf bezi tutulumu vardır. Evre 3 ve daha uzak organ metastazında ise akciğer tutulumu vs. gibi uzak organ metastazları olabilir. Ama T evrelemesine göre gittiğimiz zaman evre 1’de testis içinde sınırlıdır.

Evre 2’de testisin biraz dışına taşmış, evre 3’te sperm yollarını tutan kısımda tutulma olup olmadığı ve ondan sonra tüm bu dediğimiz torbaların cildine kadar ulaşması yine ileri evre testis kanseri olarak adlandırabiliriz.

Lenf bezi açısından ise lenf bezini tutması, kaç santimetre tutması ona göre değerlendirilir. Bir önemli faktörlerden bir tanesi testis kanseri yayılımını karın içi lenf bezlerine yapar. Yani bu yönüyle de önemlidir tanısı. Bir de akciğer tutulumu var mı yok mu? Mutlaka bu yönüyle de değerlendirilir.

Prof. Dr. Abdullah ArmağanÜroloji Uzmanı

Benimle iletişime geçmek, bilgi veya randevu almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Koordinatörümüz en kısa sürede sizi arayacaktır.

28 yorum

Bir cevap yazın

Randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz?