TUR-P (Transüretral Prostatektomi) Yöntemi

[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Prostat büyümelerinde aktif tedavi yöntemlerinden biri olarak kullanılan TUR-P Yöntemi, özellikle hastalığın başlangıç seviyelerini geçtiği ve orta ya da daha ciddi evrelere ulaştığı durumlarda kullanılır.

Sık başvurulan bir yöntem olan TUR-P Yöntemi, hemen hemen tüm iyi huylu prostat büyümesi vakalarında tercih edilebilen yöntemdir.

TUR-P Nedir?

Sadece erkeklerde bulunan ve pelviste yer alan prostatın görevi üretrayı korumaktır ve bunun için penis ve mesane arasında yer alır. Prostatın büyümesi mesanede ve üretrada baskı oluşmasına, nitekim idrar yapma sırasında zorlanmayı ortaya çıkarır. İlaç tedavisinin işe yaramadığı durumlarda ortaya çıkan belirtileri hafifletmek için TUR-P yöntemine başvurulabilir. TUR-P herhangi bir kesi gerektirmeksizin yapılan kapalı ve minimal invaziv bir operasyondur.

Fazla prostat dokularının kesilmesi esasına dayanan Transüretral Prostat Rezeksiyonu yani kısaca TUR-P yönteminde, fazlalık prostat dokuları kesilir ve prostatın düzgün bir formda bırakılması sağlanır. Bu operasyon sırasında fazla prostat dokusunun çıkarılmasını yanı sıra, prostat büyümesi nedeniyle ortaya çıkan komplikasyonlar da giderilebilir. Nitekim alt idrar yollarında meydana gelen ve rahatsızlık yaratan durumlar da ortadan kaldırılmış olur. Alt idrar yollarında meydana gelen söz konusu durumlar genellikle şunlardır: Çok sık idrara çıkma, ani idrar yapma isteği, gece çok fazla idrara çıkma ya da idrar yaparken hissedilen yanma, acı ve zorlanma. Bu operasyonda iyileşme süresi cerrahi olarak gerçekleştirilen prostat ameliyatlarına oranla çok daha hızlıdır.

TUR-P ile Hangi Belirtiler Ortadan Kaldırılabilir?

TUR-P

TUR-P yöntemi ile ortadan kaldırılabilecek olan en temel belirtiler sık sık idrara çıkma ya da özellikle gece vakti ortaya çıkan idrar ihtiyacıdır. Aynı zamanda idrar yaparken çekilen güçlük de büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olur. TUR-P uygulaması ile bir yandan iyi huylu prostat büyümesi tedavi edilirken, bir yandan da büyüme nedeniyle etkilenen diğer bölümler de tedavi edilebilir.

TUR-P ile ortadan kaldırılabilecek olan diğer belirtiler ise şunlardır:

 • Mesane taşları,
 • Böbrekte oluşan deformasyonlar,
 • Prostat kanseri.

Özellikle prostat kanseri durumunda kanserli dokuların alınması söz konusu olabileceği için, kanserli dokular nedeniyle ortaya çıkan hayat kalitesi düşüklüğü de hafifletilmiş olur.

TUR-P Nasıl Yapılır?

TUR-P operasyonundan önce hastaların doktor kontrolünde kan sulandırıcı ilaçlara ara vermesi gerekebilir. Aynı zamanda bir anestezi uygulaması yapılacağı için hastaların 6 ila 8 saat öncesinden gıda alımını durdurması gerekir. Ayrıca sigara tüketimine de ara verilmesi operasyonun başarısı açısından önem taşır. TUR-P operasyonu sırasında izlenen işlem adımları sırasıyla şu şekildedir:

 • Hastanın durumuna ve hekim tercihine göre hasta spinal ya da genel anestezi altına alınır,
 • Rezektoskop adı verilen özel bir alet idrar kanalı boyunca ilerler ve üretrayı geçerek mesaneye ulaşır,
 • Bu özel alet üzerinde yer alan ışık ve kamera sayesinde tüm görüntüler ekrana yansıtılır ve cerrah işlemi bu ekran üzerinden gerçekleştirilir,
 • Rezektoskop üzerinde yüksek frekanslı elektrik akımı oluşturan ve böylece fazla prostat dokusunun kesilmesini sağlayan aparatlar bulunur,
 • Bu aparatlar ile fazla prostat dokusu kesildikten sonra yine idrar kanalı üzerinden dışarı çıkarılır,
 • Uygulama sırasında ve gerekli görülürse uygulama sonrasında birkaç gün kateter kullanılması gerekebilir.

Operasyon idrar kanalından gerçekleştirildiği için herhangi bir kesi yapılması gerekmez. Bu yüzden iyileşme süreci çok daha hızlıdır.

Bipolar TUR-P ve Monopolar TUR-P Arasındaki Farklar

TUR-P işlemi farklı enerji kaynakları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Nitekim Bipolar ve Monopolar olmak üzere iki farklı tip TUR-P yöntemi bulunur. Bu iki yöntem arasındaki farklar ise şu şekildedir:

 • Birinde monopolar yani konvansiyonel enerji, diğerinde ise bipolar enerji kullanılır,
 • Bipolar TUR-P yönteminde elektrik enerjisi wire loop ve tel dolgu olmak üzere paralel iki tel arasında yönlenir,
 • Bipolar TUR-P yönteminde çevre doku hasarı çok daha azdır,
 • Bipolar yönteminde yıkama solüsyonu olarak izotonik salin kullanılır, dolayısıyla TUR sendromu ya da dilüsyonel hiponatremi gibi riskler minimize edilmiş olur.

Her iki işlemde de hem idrarı boşaltmak hem de kan pıhtılaşmasının önüne geçmek için idrar yolunun steril solüsyon ile sürekli olarak yıkanmasını sağlamak için mesaneye bir sonda yerleştirilmesi söz konusudur. Sonda 1 ila 3 gün sonunda mesaneden çıkarılır.

TUR-P Yönteminin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

TUR-P

Her yöntemde olduğu TUR-P yönteminde de bir takım avantajlar ve dezavantajlar söz konusudur. TUR-P yönteminin öne çıkan avantajları yaygın olarak kullanılan ve güvenilir bir prosedür olması, hastanede kalış süresinin kısa olması ve ortaya çıkan şikayetlerin optimal bir şekilde uzun süre kalıcı olacak şekilde iyileştirilmesidir.

TURP yönteminin yukarıdaki avantajlarının yanı sıra nadir de olsa gerçekleşme ihtimali bulunan dezavantajları ise şunlardır: Kanama riski, idrar yolu darlığı olarak da adlandırılan üretral striktür riski, retrograd ejakülasyon ya da geriye dönük boşalma riski ve idrar yapamama olarak da adlandırılan üriner retansiyon riski. Tüm bunlara ek olarak düşük oranda idrar yolu enfeksiyonu ve çok düşük oranda da idrar kaçırma riski bulunmaktadır.

Prof. Dr. Abdullah ArmağanÜroloji Uzmanı

Benimle iletişime geçmek, bilgi veya randevu almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Koordinatörümüz en kısa sürede sizi arayacaktır.

Randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz?