Transüretral Prostat İnsizyonu (TUİP) Ameliyatı

[Toplam: 2 Ortalama: 5]

İyi huylu prostat büyümesi tedavisi konusunda en etkili yöntemlerden biri olan TUİP Ameliyatı, erkeklerin özellikle yaşlanma döneminde yaşadıkları idrar problemlerini gidermek konusunda yardımcıdır.

TUİP genellikle prostat büyümesinin çok ciddi seviyelerde olmadığı, görece küçük olduğu durumlarda uygulanır.

TUİP Nedir?

Transüretral prostat insizyonu olarak da adlandırılan TUİP, prostat dokusunun büyümesine bağlı olarak idrara çıkma zorluğu yaşayan hastaların tedavisinde kullanılır. Bu yöntemde 30 cm uzunluğunda bir tüpün idrar kanalı aracılığıyla penis içerisinden geçmesi ve üretraya ulaşması söz konusudur. Bu tüp içerisinden sıvı akımını kontrol eden kapaklar, bir ışık kaynağı, görüntü aktaran optik bir sistem ve elektrik akımı ile prostat dokusunu kesmeye ve kan damarlarını yakmaya yarayan rezektoskop adlı bir alet geçer. Bu aletler yardımıyla idrara çıkma konusunda problem yaratan prostat dokusu çıkarılmış olur.

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan cerrahi bir yöntem olan TUIP Ameliyatı, zaman zaman TIP olarak da adlandırılır. Prostat bezi üzerinde yalnızca birkaç küçük kesik yapılarak gerçekleştirilen bu işlem yalnızca idrar akışıyla ilgili sorunları değil, prostatın büyümesine bağlı olarak gelişen diğer sorunları da tedavi edebilir. Daha az komplikasyona sahip bir işlem olan TUİP, benzer cerrahi yöntemler ile karşılaştırıldığında çok daha kolaydır. TUİP yalnızca prostatın çok büyük olmadığı durumlarda gerçekleştirilebilir ve prostattaki büyümenin görece fazla olduğu durumlarda farklı yöntemlere başvurulması gerekir.

TUİP Neden Yapılır?

TUİP

Spermin beslenmesi ve taşınmasına yardımcı olan meninin bir kısmı prostat bezinde üretilir. Ceviz büyüklüğünde bir yapı olan prostat, meninin ve idrarın taşınmasını sağlayan üretrayı çevreler ve mesanenin hemen altında yer alır. Bu bez yaşın ilerlemesine bağlı olarak büyür ve bu durum doğal süreç değerlendirilir. Prostat bezinin mesaneyi sıkıştıracak kadar büyümesi, beraberinde idrar akışını engellemek de dahil olmak üzere çeşitli sorunlar getirir. İyi huylu prostat büyümesi 60 yaşından büyük erkeklerin yaklaşık 50’den fazlasında, 80 ve 90 yaşındaki erkeklerin ise yaklaşık yüzde 90’lık kısmında görülür.

TUİP yöntemi ile tedavi edilebilecek söz konusu sorunlar ise şunlardır:

 • İdrar yaparken zorlanma,
 • Sık sık idrara çıkma,
 • İdrar yollarındaki enfeksiyon riskinin artması,
 • İdrar kesesinin tamamen boşalma kabiliyetinin yitirilmiş olması.

Tüm bu problemlerin ortaya çıktığı durumlarda, doktor kontrolü sonrasında tedavinin TUİP yöntemiyle yapılmasına karar verilebilir.

TUİP Nasıl Yapılır?

Alternatif iyi huylu prostat büyümelerinin tedavisinde genellikle hastanede yatış gerekmez. Fakat TUIP sonrasında kısa süreli bir yatış istenebilir. Bu yatış genellikle bir gözlem için 24 saat süreyle olur. Ameliyat öncesinde 6-8 saat süreyle yeme ve içmeyi durdurmak gerekir. Ayrıca operasyon öncesinde kullanmamanız gereken ilaçlar konusunda cerrah tarafından bilgilendirilirsiniz. Operasyon sırasında izlenen adımlar ise şu şekildedir:

 • Ameliyat öncesinde cerrah tercihine göre genel anestezi ya da yalnızca belden aşağısını uyuşturacak bir spinal anestezi uygulaması yapılabilir,
 • Operasyonun gerçekleştirileceği alet olan rezektoskop üretraya sokulur,
 • Rezektoskop aynı zamanda görüntü aktarımı yapacak bir kamera, aydınlatma yapacak bir ışık, ince bir bıçak, elektrik kablosu ve yıkama sıvısını bırakacak olan kapakçıkları içerir,
 • Mesanenin boynuna ve prostatın hemen hemen yarı bölgesinde bulunan yere birkaç kesik atar, böylelikle prostat bezi üzerinde oluklar yaratılarak üretra basıncı düşürülmüş olur,
 • Elektrik kablosu sayesinde kesik atılan yerle hafifçe dağlanarak yakılır ve böylelikle kanamanın durdurulması sağlanır,
 • Üretranın kayganlaşması ve bölgedeki kanın yıkanması amacıyla yıkama solüsyonu kapakçıklar aracılığıyla bırakılır,
 • İşlem tamamlandıktan sonra rezektoskop ve diğer aletler yine idrar yolu aracılığıyla çıkarılır.

Ameliyat sonrasında ortalama olarak 24 saat hastaneden kalınması gerekir. Mesanede bulunan kanı ve sıvıyı bir toplama torbasına alabilmek için üretra boyunca bir kateter takılabilir. Bu kateter yaklaşık birkaç gün boyunca orada kalır.

Operasyon Sonrası

Operasyondan sonra pek çok iyi huylu prostat büyümesi işleminde olduğu gibi, şu gibi komplikasyonların ortaya çıkması normal karşılanır:

 • Mesaneyi boşaltırken zorluk çekmek,
 • İdrar akışını istendiği şekilde kontrol edememek,
 • İdrarda bir miktar kan görmek,
 • İdrar sırasında acı ya da rahatsızlık hissetmek.

Tüm bunların yaşanması birkaç hafta boyunca normal kabul edilir. Fakat olağandışı bir durum oluştuğunda ya da bu komplikasyonlar gereğinden uzun sürdüğünde mutlaka bir doktor kontrolü gereklidir. Cinsel aktiviteye başlayabilmek için tam iyileşmenin gerçekleşmesi gerekir. Bununla ilgili karar doktor kontrolünden sonra verilecektir.

TUİP’e Alternatif Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İyi huylu prostat büyümesinde ilk başvurulan yöntem TUIP değildir. TUIP yöntemine gelmeden önce doktorlar tedavi için şu yöntemlere başvurabilir:TUİP

 • İlaç ya da ilaç karışımları ile prostat büyümesinin azaltılması ve üretrada bulunan yumuşak kasların gevşetilmesi,
 • Prostat dokularında tahribat yaratmak ya da üretrada bulunan basıncı azaltmak için ısı kaynakları ile yapılan ThuLEP minimal invaziv yöntemler.

Eğer tüm bu yöntemler tedavi için yeterli olmazsa, TUİP başvurulabilecek yöntemlerden biridir. İyi huylu prostat büyümesinin tedavisi için uygulanan tüm minimal invaziv yöntemler uzman bir hekim kontrolünde gerçekleştirilmelidir.

Prof. Dr. Abdullah ArmağanÜroloji Uzmanı

Benimle iletişime geçmek, bilgi veya randevu almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Koordinatörümüz en kısa sürede sizi arayacaktır.

Randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz?