Sertleşme Sorunu Nedir? Sertleşme Sorunu Belirtisi, Tanısı ve Tedavisi

[Toplam: 8 Ortalama: 5]

Erkek cinsel işlev sorunları arasından sık rastlanan sertleşme sorunu, erkekte cinselliği sağlayacak sertliğin oluşmaması durumudur.

Sertleşme sorunu nedir? Ne kadar sıklıkta görülür?

Sertleşme sorunu ereksiyon sorunu, iktidarsızlık, impotans olarak da adlandırılır ve bir erkeğin sürekli ya da tekrarlayan şekilde, cinsel performans için yeterli penil ereksiyona (sertleşmeye) ulaşamaması ve/veya bunu koruyamaması” olayıdır. Hayatı tehdit eden bir hastalık değildir ancak partnerin ve sizin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Toplumda oldukça sık görülür. Bir erkeğin yaşamı boyunca sertleşme sorunu yaşama ihtimali %50 nin üzerindedir. Yaş arttıkça görülme sıklığı artar. Yapılan bilimsel çalışmalarda tüm yaş grupları dikkate alındığında %31 oranında görülmektedir.

Sertleşme (ereksiyon) olayı nasıl olur?

sertleşme sorunuSertleşmenin olabilmesi için hormonal, damarsal, sinirsel sistemin sağlam olması, penis dokusularının bütünlüğünün sağlam olması, psikojenik problemlemlerin olmaması gerekir.

Görsel bir takım uyarılar, cinsel fanteziler, ya da dokunmaya bağlı uyarılar nitrikoksit gibi biyokimyasal maddeleri artırır.

Buna bağlı penis damarlarındaki kasların gevşemesine bağlı penis uzamaya ve kalınlaşmaya başlar. Uyarının artmasına bağlı kaslar iyice gevşer ve penise gelen kan akımı maksimum olur.

Bu halde venöz akış durur ve tam sertleşme sağlanmış olur ve cinsel birleşmeye penis hazır olmuş olur. Boşalma (ejekülasyon) olayı olduktan sonra toplar damarların açılmasına bağlı penise gelen ve burada hapsolan kan boşalmaya başlar. Penis damarlarındaki düz kaslar kasılır ve penis tekrar eski halini alır.

Sertleşme sorunu neden olur?

sertleşme nasıl olurEreksiyon olabilmesi için beyinden penise kadar sertleşmeyi sağlayan tüm sistemin yani sinirsel, hormonal, damarsal yapıların ve pensin yapısının sağlam olması gerekir. Yaş ilerledikçe de bu sistemlerde bozulmalar kaçınılmazdır. İmpotansın basilica sebepleri;

 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon)
 • Hipertroidi/hipotroidi (Guatr)
 • Andropoz (hipogonadizm), testosterone hormone düşüklüğü
 • Kolesterol yüksekliği
 • Beyin omurilik hasarlanmaları
 • Prostat kanseri, rectum kanseri, mesane kanseri nedeniyle geçirilen alt karın bölgesi ameliyatları
 • Tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
 • Peyronie hastalığı gibi penisin hastalıkları
 • Kalbin damarsal hastalıkları
 • Sigara

sertleşme sorunu neden olurBu sistemleri bozan hastalıkların başında şeker hastalığı (diabetes mellitus) gelmektedir. Diyabette hem damarsal yapılarda hem de sinirsel yapılarda ciddi hasarlanmalar olur. Hatta sertleşme sorunuyla gelenlerin %10’unda şeker hastalığı tespit edilebilir.

Yapılan güncel bilimsel çalışmalarda kalp damarlarının tıkanmasından 2 yıl önce penis damarlarının da tıkanma başladığı ve sertleşme sorunun olduğu bildirilmiştir. Kolesterol yüksekliğine bağlı damar sertliği ve daralması ayrıca sertleşme sorunu nedenlerinden biridir.

Özellikle pelvis (alt karın ) bölgesini kapsayan ya da beyin-omuriliği kapsayan ameliyatlarda sinir sisteminin yaralanmasına bağlı sertleşme sorunları gelişebilmektedir. Hormonal dengeyi bozan hipertroidi, hipotroidi, hipogonadizm gibi hastalıklarda sertleşme bozulabilir.

Sertleşme Sorunu Teşhisi Nasıl Konulur?

sertleşme sorunu tedavisiSertleşme sorunu teşhisi konulurken öncelikle sıkıntının psikojenik kaynaklı mı yoksa organik kaynaklı mı olup olmadığını ayırt etmek gerekir. Ağır depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni ve bu nedenle kullanılan ilaçlar sorgulanmalıdır.

İmpotansa neden olabilecek sistemik hastalığı, geçirilmiş cerrahiler, kullanılan ilaçlar ve diğer mevcut hastalıklar ayrınıtılı bilinmelidir.

Ayrıca uluslarası erektil işlev formu (IIEF), klinik depresyon ölçeği gibi bazı uluslarası değerlendirme formları doldurtulmalıdır.

Ayrıntılı bir fizik muayenede yapıldıktan sonra temel açlık kan şekeri, kolesterol, trigliserid, HDL,LDL, gereğinde testosteron düzeyi gibi bazı biyokimyasal tahlil sonuçları bize ipucu verebilir.

Bunların sonuçları değerlendirildikten sonra gereğinde penil renkli doppler ultrasonografi, intrakavernozal uyarı testi, kavernozometri gibi ileri tetkikler yapılıp neticeye gidilmelidir.

Sertleşme bozukluğunun tedavisi nasıldır?

Yapılan sorgulama, fizik muayene, laboratuvar analizleri ve özel testlerden sonra hastanın psikojenik sertleşme bozukluğu var ise psikiatr dan yardım istenebilir. Ancak sertleşme bozukluğunun büyük çoğunluğu organik nedenlere bağlıdır.

Öncelikle altta yatan şeker hastalığı, kalp hastalığı, guatr, hipertansiyon, bazı hormonal bozukluklar gibi durumlar var ise bunlar düzeltilmelidir. Hasta kilolu ise yaşam tarzı değişikliği, sigara bırakılması, ekzersiz cinsel fonksiyonu olumlu yönde etkilemektedir. Sertleşme bozukluğu tedavi 3 aşamada gerçekleştirilir;

 • Öncelikle yaşam tarzı değişikliği, beraberinde ya da sonrasında iyileşmez ise sildenafil, vardenafil , tadalafil, avanafil gibi penis kanlanmasını artıran yani ticari ismi viagra, cialis, levitra gibi ilaçlar verilebilir. Bunlarla durum iyi ise tedaviye hasta istediği sürece bu ilaçlarla devam edilir.
 • Penil kanlanmayı artıran ilaçlar yetmiyor ya da ilaca yanıt alınamıyor ise, Penil doppler ultrasonografi, intrakavernozal testler gibi ileri testler yapılır. İntrakavernozal teste yanıt alınmış ise hastaya papaverin/rejitin ve prostavasin karışımı (trimiks) tedavisi verilir. Hastalar ilişkiden 15-20 dakika önce şeker hastalarının kendilerine insülin yapması gibi penislerine trimiks injeksiyonu yaparlar.
 • İleri testlerde ciddi ereksiyon kusuru var ve yukarudaki tedavilere cevap alınamaz ise yani tıbbi tedaviye cevap yok ise bu durumda cerrahi tedavi ile sertleşme sorunu tedavisi gerekir. Cerrahi tedavide penise yeterince kan gelmiyor ve dolaşım kusura var ise hasta 40 yaş altı yani genç ise penise kan getirici ameliyatlar gerçekleştirilebilir. Venöz kaçak var ise penisi boşaltan toplar damarlar bağlanabilir. Hasta 40 yaş üstü ve tedavilere cevapsız sertleşme kusuru var ise en son yapılması gereken penis protezi yani mutluluk çubuğu tedavide altın standarttır. Penil protezlerin tek parça (malleable), iki parçalı ve 3 parçalı tipleri mevcuttur.

Sertleşme sorunu tanısı ve teşhisi yapılırken öncelikle hastadan iyi bir anamnez alırız. Yani hastayla konuşuruz. Buna neden olan birtakım faktörler var mı yok mu bunun iyice araştırılması yapılır.

Bundan sonra bir takım kan teknikleri yapılır. Kolesterol ve şekerle ilgili bir takım tektikler yapılır. Sonra erkeklik hormonu yeterince var mı yok mu bununla ilgili araştırmalar yapılır.  Yani hastanın hormon profiline bakılır. Daha sonra da birtakım testler yapabiliriz.

Bu testlerden bir tanesi penis içerisine yapılan bir iğne olan intrakavernöz enjeksiyonla sistemin sağlam olup olmaması veyahut buradaki damarların yeterince kanı sağlayıp sağlamaması gibi birtakım durumlara bakaraktan sertleşme bozukluğunun tanısını koyabiliriz.

Sertleşme bozukluğu belirtileri; partnerlerin, eşlerin ya da karı kocanın istemesine rağmen yeterince penisin sertliğinin elde edilememesi olarak adlandırabiliriz.

Sertlik elde edilse bile bunu sürdürememe olayı gene sertleşme bozukluğunun belirtileri olarak söyleyebiliriz. Yani sertleşme için istemesine rağmen yeterince sertleşmenin olmaması ve bu sertleşmeyi sürdürememesi olarak söyleyebiliriz.

Bir takım tedbirler alınarak sertleşme bozukluğu önlenebilir. Aynı zamanda bunu geciktirebiliriz demek daha doğru olur. Bunun için birtakım önlemler almak gerekir. Bunlardan bir tanesi psikolojik önemler olabilir.

Bunlar nedir? İşte bizi depresyona sokan birtakım problemlerin üstesinden gelebilmek. Bunun dışında birtakım tedbirler alınmak gerekirse bir psikiyatriden yardım almak en doğrusu olur.

Diğer taraftan organik nedenlere baktığımız zaman burada da birtakım tedbirler alınabilir. Bunlardan bir tanesi egzersizlerdir. Düzenli egzersizler önemlidir.

Kilo almamak önemlidir. Hormon dengesi bakımından egzersiz çok önemli düzenleme sağlar. Burada da gene bir hormonal bozukluklar olsun, kilo alma olsun bunlar da gene sertleşme probleminin en önemli nedenlerinden birisi olduğu için bunda da bu tepkiler alaraktan bu bozukluğa daha geç yakalanmaya neden olabiliriz.

Diğer taraftan cerrahi girişimlerde yine sertleşmeyi sağlayan sinirleri koruma adına birtakım tedbirler alınabilir. Cerrahilerde mutlaka sertleşme bozukluğu olup olmaması açısından değerlendirilmeli ve olmamasına yönelik birtakım tedbirler alınmalıdır. Bunun dışında yine hormonal faktörler açısından şeker ve tansiyon gibi birtakım hastalıkları varsa, bu kronik hastalıkları tedavi etmek yine sertleşme sorunu önlemleri adına gerekli olabilir.

Kolesterol varsa bunun düzenlenmesi gene önemli. Yani metabolik faktörler varsa bu metabolik faktörleri ortadan kaldırmak, sertleşme bozukluğunu önleme açısından veya geciktirme açısından çok önemli olabilir düşüncesindeyim.

Sertleşme bozukluğunun fiziksel nedenleri arasında temel olarak şunları söyleyebiliriz. Şeker hastalığı en sık nedenlerden bir tanesidir.

Şeker hastalığı hem sinir sistemini hem damar sistemini etkiler hem de tüm sistemi ve metabolik faktörleri etkilediği için sertleşme sorununun ana nedenlerinden bir tanesi olarak sayabiliriz.

Bunun dışında hormonal faktörler yani endokrinolojik faktörler dediğimiz nedenler; hipertiroidi, hipotiroidi yani tiroid bezinin az veya çok çalışması sertleşme bozukluğuna neden olabilir. Bunun yanında gene diğer endokrinolojik nedenler de sertleşme bozukluğuna neden olabilmektedir.

Bir diğer neden ise geçirilmiş cerrahilerdir. Prostat cerrahiler, kolonla ilgili geçirilmiş cerrahiler, bunun dışında kadınsa rahimle ilgili geçirilmiş cerrahiler gene kadında da cinsel fonksiyon bozukluklarına da neden olabilir. Cerrahiler burada önemli bir parçadır.

Sertleşme bozukluğunun temelde iki nedeni vardır. Birincisi psikolojik nedenler diğeri ise organik nedenlerdir. Psikolojik nedenlerde organik hiçbir neden bulamıyorsun.

Bunun dışında depresyon gibi ağır depresyon gibi veyahut psikozlar gibi birtakım problemler sertleşme sorununun psikolojik nedenleri olarak tanımlanır. Psikolojik nedenlerde psikiyatrlardan yardım almak gerekir. Organik nedenler ise gene ürologların işidir.

Prof. Dr. Abdullah ArmağanÜroloji Uzmanı

Benimle iletişime geçmek, bilgi veya randevu almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Koordinatörümüz en kısa sürede sizi arayacaktır.

14 yorum

Bir cevap yazın

Randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz?