İdrar Yolu Enfeksiyonları (Ürüner Enfeksiyonlar) Nedir? Tanısı ve Tedavisi

[Toplam: 5 Ortalama: 5]

idrar yolu enfeksiyonları, böbreklerden başlayıp üreter borucukları, idrar kesesi ve prostatı içine alan boşaltım sisteminin hastalığıdır.

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) ya da diğer bir adla anılan üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) böbreklerden başlayıp üreter borucukları, idrar kesesi, prostat ve dış idrar yolunu içine alan boşaltım sisteminin iltihabi hastalığıdır.

Herhangi bir yolla mikrobiyal ajanların idrar yollarına girip mukozasına tutunduktan sonra uygun ortam bulursa çoğalmaya başlar normal dokunun yapısını bozar ve şikayetler başlar.

İdrar yolu enfeksiyonları nasıl gelişir ve nedenleri nelerdir?

İdrar yoluenfeksiyonunu basit ve komplike olarak iki guruba ayırabiliriz.

Basit İYE mikrobiyal ajanların dış idrar yolundan ya da dolaşım yoluyla diğer organlardan idrar yoluna gelmesi ve bu sistemde çoğalması sonucu oluşur.Komplike idrar yolu enfeksiyonları ise idrar yollarında gelişen birtakım hastalıkların zemininde oluşan iltihabi oluşumlardır.

idrar yolu enfeksiyonu belirtisiÇocuklarda gelişen İYE nın altında vezikoüreteral reflü (VUR), ureterovezikal bileşke darlığı, Ureteropelvik bileşke darlığı, posterior uretral valv (PUV) gibi doğuştan olan hastalıklar yatar.

Erişkinlerde ise böbrek ve ureter taşları, prostatın iyi huylu büyümesi, mesane taşları, üriner sistem kanserleri, tüberküloz, idrar yolu yaralanmaları gibi hastalıklar sorumludur.

İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri nelerdir? Ne zaman önemlidir?

Basit idrar yolu enfeksiyonlarında idrarda yanma, sürekli idrar varmış hissi, sık idrara çıkma, idrar yapmada zorlanma gibi belirtiler görülürken komplike idrar yolu infeksiyonlarında bunlara ilaveten, ateş, üşüme titreme, böğür ağrısı, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık gibi daha ciddi belirtiler görülmektedir.

idrar tutamamaİdrar yolu infeksiyonu yüksek ateşle birlikte ise böbrek prostat ya da testis tutulumu vardır ve çok ciddiye almak gerekir.

Komplike idrar yolu enfeksiyonu önemlidir ve altta yatan neden tedavi edilmez ise tuttuğu organın yapısını bozar ve organ yetmezliği ile karşılaşabiliriz.

Böbrekleri tutmuş ise böbrek yetmezliğine neden olabilir. İnfeksiyon ilerlerse mikrobiyal ajanlar kana karışır ve kan ile diğer organlara geçer. Çoklu organ tutulumuna bağlı ürosepsis dediğimiz ölümle sonuçlanabilen ciddi durumlara yol açabilmektedir.

İdrar yolunda infeksiyon var ise ne yapmalıyız?

idrar yolu enfeksiyonlarıİdrar yolunda bir şikayet olduğunda ya da başka bir nedenle doktora gidildiği zaman yapılan idrar tahlilinde infeksiyon tespit edildiğinde bir üroloji uzmanına başvurmak gerekir.

Erişkin ve yeni evlenen kadınlarda balayı sistiti dediğimiz basit sistitler görülebilir. Basit sistitlerde altta yatan bir problem düşünmüyor isek sadece antibiyotik verilerek izleyebiliriz.

Tedavi sonrası cevap alınmaz ise ileri araştırma yapmak gerekir. Eğer hasta çocuk ise daha önce idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığı, oldu ise ateşle birlikteliği mutlaka sorgulanmalıdır. Ateşli geçirilen İYE’leri için mutlaka ileri araştırmalar yapılmalı ve bu durumun nedeni ortaya çıkarılmalıdır.

İdrar yollarında taş, doğuştan idrar yolları bozuklukları, geçirilen cerrahiler, idrar yapma alışkanlıkları, idrar kaçırmaları ayrıntılı olarak araştırılmalıdır.

İdrar yolları infeksiyonları nasıl tanısı konulur ve nasıl tedavi edilir?

Basit idrar yolu infeksiyonların da idrar tahlili dışında ileri tetkik yapmadan sadece antibiyotik tedavisi yeterli olabilir. İlave olarak sıvı alımının artırılması lokal temizlik ve çok idrar tutmama gibi basit önerilerde bulunulabilir.

Ancak infeksiyon tekrarlıyor ise bu durumda idrar kültürü ve idrar yolu sistemine uygun ultrasonografi yapılmalıdır.

İdrar kültürü sonucuna göre tedavi değiştirilebilir. Komplike idrar yolları infeksiyonlarında ise altta yatan neden mutlaka araştırılmalıdır.

idrar yolu enfeksiyonuÖzellikle hasta çocuk ise öncelikle idrar kültürü, üriner sistem ultrasonografisi, VCUG ve gereğinde böbrek sintigrafisi yapılmalıdır.

İhtiyaç halinde MR ürografi, tomografi gibi ek tetkikler yapılır ve altta yatan nedene göre takip ve tedavisi düzenlenir.

Doğuştan idrar yolu hastalıklarında (PUV, VUR, UPJ darlık, UV darlık gibi) cerrahi tedavi gerekebilir.

Erişkinlerde olan komplike idrar yollarında gene altta yatan taş,tüberküloz, kanser, geçirilmiş cerrahiler araştırılmalı ve buna göre tedavisi düzenlenmelidir.

Piyelonefrit gibi ciddi enfeksiyonlarda hastane yatışı ve hastanede tedavisi gerekebilir.

Prof. Dr. Abdullah ArmağanÜroloji Uzmanı

Benimle iletişime geçmek, bilgi veya randevu almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Koordinatörümüz en kısa sürede sizi arayacaktır.

Randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz?