Çocuk Ürolojisi

Çocuk Ürolojisi Nedir? ve Kaç Yaşa Kadar Bakar?

Çocuk ürolojisi, yeni doğandan 18 yaşa kadar erkek ve kız çocukların böbrek, üreter borucukları, mesane ve üretra (dış idrar yolu) ‘yı içine alan idrar yolu sistemini ve erkek çocuklarda testis, prostat ve penisi içeren genital sistemlerini inceleyen, bu sistemlerin hastalıklarını hem tıbbi hem de cerrahi olarak tedavi eden bilim olarak tanımlayabiliriz.

Çocuk Ürolojisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Kız ve erkek çocuklarda böbrek taşları, çocukluk çağı böbrek tümörleri, böbreğin doğuştan anomalileri, böbreğin enfeksiyonları, üreteropelvik bileşke (UP) darlığı, Üreterovesikal (UV) bileşke darlığı, üreter taşları, mesane taşları, tümörleri, nörojen mesane , vezikoüreteral refliü(VUR), ekstrofi vesikale, erkek çocuklarda bunlara ilave olarak hipospadias (peygamber sünneti), epispadyas, inmemiş testis, hidrosel, varikosel gibi çocukuk çağı hastalıklarına bakar.

Prof. Dr. Abdullah ArmağanÜroloji Uzmanı

Aşağıdaki bilgiler ile randevu alarak bana ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

1 Yorum

Bir cevap yazın

Randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz?