Cerrahi Beceriler

[Toplam: 4 Ortalama: 4.5]

Böbrek, Böbreküstü Bezi

 • Laparoskopik / robotik / açık radikal nefrektomi
 • Laparoskopik / robotik / açık parsiyel nefrektomi
 • Laparoskopik / robotik / açık sürrenalektomi
 • Laparoskopik / robotik / açık pyeloplasti
 • Mikro/mini/standart Perkütan nefrolitotomi(PNL)
 • Laparoskopik pyelo/üreterolitotomi
 • Fleksibl/semirijit/rijit ureterorenoskopi
 • Retrograd İntrarenal Cerrahi(RIS)

Mesane

 • Mesane tümörünün transuretral rezeksiyonu (TUR-MT)
 • Radikal sistoprostatektomi +kontinan yeni mesane(yapay mesane)
 • Transuretral/peruktan sistolitotomi
 • Transobtutator teyp (TOT)
 • Transvajinal teyp (TVT)
 • Pubovajinal sling
 • Laparoskopik/açık Burch kolposüspansiyon
 • Retroperitoneal sakrokolpopeksi

Vesikoüreteral reflü cerrahisi

 • Deflux injeksiyonu
 • Ureteroneosistostomi

Mesaneye Botoks Enjeksiyonu - Prof. Dr. Abdullah Armağan

Prostat

 • Nanoknife fokal prostat kanseri tedavisi
 • Laparoskopik / robotik / açık radikal prostatektomi
 • Prostatın transuretral rezeksiyonu (monopolar, bipolar plazmakinetik, lazer)
 • TUR-ED
 • Açık transvesikal prostatektomi

Testis

 • Mikrocerrahi varikoselektomi
 • Testis tümöründe radikal orşiektomi
 • Hidroselektomi
 • İnmemiş testiste orşiopeksi
 • Testis protezi yerleştirilmesi

Uretra

 • İnternal uretrotomi
 • Uç uca uretra anastomozu

Penil Cerrahiler

 • Penil protez implantasyonu (çok parçalı, tek parçalı)
 • Peyroni hastalığı cerrahisi (IVP, Plikasyon , Nespitt)
 • Konjenital penil kurvaturde penil rekonstrüksiyon
 • Penil venöz cerrahi
 • Penil yağ enjeksiyonu(penil kalınlaştırma) cerrahisi
 • Penil uzatma cerrahisi

Pediatrik Ürolojik Cerrahi

 • Laparoskopik/açık pyeloplasti
 • Mini/mikro peruktan nefrolitotomi (mini/mikroPNL)
 • Nörojen mesanede ögmentasyon sistoplastisi
 • Ureteroneosistostomi
 • Endoskopik posterior uretral valv cerrahisi
 • Hipospadias cerrahisi
 • Özellikli cerrahi sünnet
Prof. Dr. Abdullah ArmağanÜroloji Uzmanı

Aşağıdaki bilgiler ile randevu alarak bana ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Bir cevap yazın

Randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz?