Cerrahi Beceriler

[Toplam: 6 Ortalama: 4.7]

Böbrek, Böbreküstü Bezi

 • Laparoskopik / robotik / açık radikal nefrektomi
 • Laparoskopik / robotik / açık parsiyel nefrektomi
 • Laparoskopik / robotik / açık sürrenalektomi
 • Laparoskopik / robotik / açık pyeloplasti
 • Mikro/mini/standart Perkütan nefrolitotomi(PNL)
 • Laparoskopik pyelo/üreterolitotomi
 • Fleksibl/semirijit/rijit ureterorenoskopi
 • Retrograd İntrarenal Cerrahi(RIS)

Mesane

 • Mesane tümörünün transuretral rezeksiyonu (TUR-MT)
 • Radikal sistoprostatektomi +kontinan yeni mesane(yapay mesane)
 • Transuretral/peruktan sistolitotomi
 • Transobtutator teyp (TOT)
 • Transvajinal teyp (TVT)
 • Pubovajinal sling
 • Laparoskopik/açık Burch kolposüspansiyon
 • Retroperitoneal sakrokolpopeksi

Vesikoüreteral reflü cerrahisi

 • Deflux injeksiyonu
 • Ureteroneosistostomi

Mesaneye Botoks Enjeksiyonu - Prof. Dr. Abdullah Armağan

Prostat

 • Nanoknife fokal prostat kanseri tedavisi
 • Laparoskopik / robotik / açık radikal prostatektomi
 • Prostatın transuretral rezeksiyonu (monopolar, bipolar plazmakinetik, lazer)
 • TUR-ED
 • Açık transvesikal prostatektomi

Testis

 • Mikrocerrahi varikoselektomi
 • Testis tümöründe radikal orşiektomi
 • Hidroselektomi
 • İnmemiş testiste orşiopeksi
 • Testis protezi yerleştirilmesi

Uretra

 • İnternal uretrotomi
 • Uç uca uretra anastomozu

Penil Cerrahiler

 • Penil protez implantasyonu (çok parçalı, tek parçalı)
 • Peyroni hastalığı cerrahisi (IVP, Plikasyon , Nespitt)
 • Konjenital penil kurvaturde penil rekonstrüksiyon
 • Penil venöz cerrahi
 • Penil yağ enjeksiyonu(penil kalınlaştırma) cerrahisi
 • Penil uzatma cerrahisi

Pediatrik Ürolojik Cerrahi

 • Laparoskopik/açık pyeloplasti
 • Mini/mikro peruktan nefrolitotomi (mini/mikroPNL)
 • Nörojen mesanede ögmentasyon sistoplastisi
 • Ureteroneosistostomi
 • Endoskopik posterior uretral valv cerrahisi
 • Hipospadias cerrahisi
 • Özellikli cerrahi sünnet
Prof. Dr. Abdullah ArmağanÜroloji Uzmanı

Benimle iletişime geçmek, bilgi veya randevu almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Koordinatörümüz en kısa sürede sizi arayacaktır.

Bir cevap yazın

Randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz?