Androloji

[Toplam: 4 Ortalama: 5]

Androloji ne demektir?

Androloji terimi Latinceden doğma andros (erkek) ve logos (bilim) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş olup kelime anlamı erkek bilimi demektir. Günümüzde androloji, kadın ve erkek cinsel sağlığı, erkek kısırlığı ile ilgili klinik anatomik, fizyolojik , ve biyokimyasal tüm gelişmeleri ve cerrahisini içine alan bir bilim dalıdır.

androloji

Androloji neye bakar?

  • Erkek ve kadında cinsel işlev bozuklukları
  • Erkekte infertilite yani erkek kısırlığı

Erkekte cinsel işlev bozukluğu olarak sertleşme sorunları, erken ve geç boşalma, peyronie hastalığı, doğuştan penis eğrilikleri (konjenital penil kurvatür) gibi hastalıkların tıbbi ve cerrahi tedavisi ile ilgilidir. Kadında cinsel işlev bozuklukları olarak istek ve uyarılma bozuklukları, orgasm bozuklukları gibi durumların tedavisiyle ilgilenir.

Erkek kısırlığı ile ilgili olarak ise varikoselin cerrahi tedavisi, sperm yolları tıkanıklıklarının cerrahi tedavisi, sperm değerlerinin düzeltilmesi için tıbbi ve cerrahi tedavi, hiç spermi olmayan hastalarda (azoospermi) mikrotese ile sperm elde edilmesi, hipospadyas cerrahisi gibi durumlarla ilgilenir.

Sertleşme bozukluğunun tedavisi aşama aşama gerçekleştirilir. Öncelikle buna neden olan bir faktör var ise bu durum düzeltilmelidir. İlk aşamada ağızdan kullanılan ilaçları veririz. Eğer durum düzelir ise ve bu ilaçlar yeterli ise bu şekilde tedaviye devam ederiz. Eğer tedaviye cevap alınmıyor ise ikinci aşamaya yani penis içi iğne tedavisine geçeriz.

İğne tedavisine cevap alır isek ilişkiden 15-20 dk önce hasta aynen şeker hastalarında insülinde olduğu gibi kendi penisi içine iğnesini yapar ve her ilişki öncesi bunu tekrarlar. Buna da cevap alamıyor isek penis damarları doppler ultrasonografi ile değerlendirildikten sonra düzeltilebilir bir neden yok ise penil protez yani mutluluk çubuğu yerleştiririz. Tedavi başarısı ve hasta memnuniyeti %90’ın üzerindedir. Erken boşalmanın tedavisinde davranış ve ilaç tedavisi önemlidir. Cerrahi tedavinin çok yeri yoktur.

androloji

Kadın cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde ise önce düzeltilebilir bir neden var ise o ortadan kaldırılmalıdır. Hormonal bir yetmezlik durumu var ise yerine konulmalıdır. Uyarılma ve istek bozukluklarında flibanserin adında bir ilaç FDA onayı almış ve kullanlmaktadır. Ancak ülkemizde henüz satışı yoktur. Ayrıca tibolon gibi bazı hormonal ilaçlar kadın cinsel işlev bozukluklarında kullanılmaktadır.

Erkek kısırlığının en sık düzeltilebilir nedeni varikoseldir ve en ideal cerrahi tedavi mikrocerrahi varikoselektomidir. Eğer kısırlığın nedeni testisten başlayarak sperm yollarının herhangi bir yerinde tıkanıklık var ise bu durumu giderecek mikrocerrahi ameliyatlar mevcuttur ve başarılıdır. Azoospermi yani menide hiç sperm olmadığı durumlarda ise düzeltilebilir bir neden yok ise mikroTESE ameliyatı ile sperm elde edilebilir ve yaklaşık %50 başarı mevcuttur.

Prof. Dr. Abdullah ArmağanÜroloji Uzmanı

Aşağıdaki bilgiler ile randevu alarak bana ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Bir cevap yazın

Randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz?